BİLDİRİ ÖZETİ

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME TARİHİ SONA ERMİŞTİR.


BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI


Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları 28 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda sempozyum resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15 Şubat 2017 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiriler sözlü sunum olarak yapılacaktır.

Programda yer aldığı halde sempozyumda sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.

Bildiriler sempozyum kitabında ve sempozyumdan sonra sempozyum web sitesinde yayınlanacaktır.

ÖZET YAZIM VE GÖNDERİM KURALLARI


Gönderilecek özet bildirilerin sempozyum tema başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir. Bildiri özeti gönderim formunda bildirinizin ait olduğu sempozyum başlığını lütfen belirtiniz.
Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta adreslerini içermelidir.
Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve amaç, yöntem, temel sonuçlar ve tartışma bölümlerini içermelidir.
Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Sözlü bildirilerin sunum süresi kabul mektupları ile iletilecektir.

Özetler Microsoft Office Word programında Times New Roman karakterinde, başlık 12 ve metin 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan 10 punto ile yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR


Bildiriler sadece sempozyum web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.

Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.


ÖNCEKİ SEMPOZYUM İÇİN TIKLAYINIZ