BİLDİRİ TAM METİNLERİ YAZIM KURALLARI

Tam bildiri metinlerinin aşağıda yer alan Türkiye Barolar Birliği Dergisi yayın ilkelerine uygun olarak yazılması gerekmektedir.


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

1.   1988 yılından bu yana yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2002 yılından itibaren "Hakemli Dergi" olarak yayımlanmakta olup 2010 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmektedir.

2.   Dergiye gönderilecek yazıların; özgün, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3. a) Yazılar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

    b) Yazıların ilk sayfasında makalenin adı, özeti ve anahtar sözcükleri; Türkçe ve İngilizce olarak yer almalıdır. 

    c) Yazılar, ana bölümlerde 1,5 satır aralığı ile 12 punto; dipnotlarda tek satır aralığı ile 10 punto kullanılarak Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. 

4. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır. Dipnotta kaynak verilirken yazar adı ve soyadının sadece baş harfleri büyük harf olmalı, eğer verilen kaynak makale ise makale adı çift tırnak içine alınmalı, sadece eser adı İtalik verilmeli, yayınevi, ili, baskı yılı ve sayfa sayısı sırası ile verilmelidir. 

Örneğin: Faruk Erem, "Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", AÜHF Dergisi, Ankara 1943, C. x, S. x, s. xx.

5. Yazıların kaynakça kısmında; yazarın soyadı adı şeklindeki düzene uyulmalıdır. 

Örneğin: Erem Faruk, "Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", AÜHF Dergisi, Ankara 1943, C. x, S. x, s. xx.

6.Yazılar, TBB Dergisi Yayın Kuralları'na uygun değilse  reddedilir.

7.Yazarların; ünvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini göndermeleri zorunludur.

8. Yazılar, "kör hakemlik" sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara da yazının hangi hakeme gönderildiği konusunda bilgi verilmez. 

Hakem tarafından yazının yayımlanması uygun bulunmadığı takdirde bu durum yazara bildirilir. Hakem raporu düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara gönderilir ve yazının hakem raporuna göre düzeltildikten sonra yayımlanabileceği bildirilir. Bu süreç hakemin yazının yayımlanmasını uygun bulmasına kadar devam eder.  

9. Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin yazı dili Türkçedir. 

10. Türkiye Barolar Birliği, yayımlanması kabul edilen yazıların basılı ve elektronik yayın haklarına sahip olur.

11. Yazarlara ve hakemlere, talep etmeleri halinde "Türkiye Barolar Birliği Yayınlarının Hazırlanması, Basım ve Dağıtımı Yönetmeliği" çerçevesinde telif ücreti ödenir. Yazarlara üç adet, hakemlere bir adet dergi gönderilir.

Tam Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız


ÖNCEKİ SEMPOZYUM İÇİN TIKLAYINIZ