BİLİM DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Şebnem AKİPEK   Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ  Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ARICI        Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN   Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY   İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Emine TUNCAY SENYEN KAPLAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU  Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bertil Emrah ÖDER   Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Türkan YALÇIN SANCAR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülriz UYGUR     Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA   Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin DURAK     Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilşad KESKİN Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nimet ÖZBEK       Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENDOĞRAMACI  Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ Atılım Üniversitesi