BİLDİRİ TAM METİNLERİ YAZIM KURALLARI1. Sempozyuma gönderilen bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Bildiriler; "Microsoft Word" programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman-10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalıdır.

3. Yazarların gönderdikleri bildirilerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle "yayıma" hazır olarak verdikleri kabul edilir. Bilimsel danışma kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve bildiri yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir. Ayrıca hakem incelemesine gerek bulunmamaktadır. Kabul edilen tam metinler ISBN numarası alınarak Sempozyum kitabında yayımlanacaktır.

4.  Bildiri paragraflarının ilk satırının 1,25 cm. içeriden başlaması ve paragraflar arasında 1 satır boşluk olması gerekmektedir. Bildiri metni, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Bildiriler (özet ve kaynakçayı içerecek şekilde) en az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa olmalıdır. Tam metinlerin ilk sayfasında bildirinin adı, özeti ve anahtar sözcükleri; Türkçe ve İngilizce olarak yer almalıdır.

5. Sayfa yapısının üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir.

6. Ara başlıklarda önce roma rakamları (I, II, III, IV,.), daha sonra büyük harfler (A, B, C, D,.), daha sonra rakam (1, 2, 3, 4,.), daha sonra ise küçük harfler (a, b, c, d,.) kullanılacaktır.

7.  Bildirinin sonunda, bildiride yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır

8. Yararlanılan çalışmalar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır

Kitaplar:

SOYAD, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.

Makaleler:

SOYAD, Ad: "Makalenin Başlığı", Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.
İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.

Yargı kararları;

Yarg. CGK., 13.03.2012, E. 2011/8-278, K. 2012/96

10. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta kaynakçada yer alan tüm bilgiler yer almalıdır. Kaynakçadan farklı olarak, ilk atıfta yazarların adı ve soyadı (Adı SOYADI) şeklinde yazılmalı ve çalışmanın adından (,) ile ayrılmalıdır. Yararlanılan sayfa, künyenin en sonunda yer almalıdır.

Aynı çalışmaya daha sonra yapılacak atıflarda

Eserler için: SOYAD, a.g.e., sayfa numarası veya SOYAD, sayfa numarası.
Makaleler için: SOYAD, a.g.m., sayfa numarası veya SOYAD, sayfa numarası.

Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise, (a.g.e. /a.g.m.) kısaltmaları kullanılmamalıdır. Çalışmaların yapıldığı yıllar farklı ise parantez içerisinde yıl belirtilmelidir. Yıllar aynı ise, çalışmanın ismi,  yazarın diğer çalışmalarından ayrıt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.

Tam Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız

ÖNCEKİ SEMPOZYUM İÇİN TIKLAYINIZ