BİLDİRİ ÖZETLERİ

Abdülkerim Yıldırım ALDATILAN EŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAZMİNAT İSTEYEMEYECEĞİNE DAİR İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Fatih ÖZKAN KADININ BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI TİCARET UNVANINDA KULLANMASININ BOŞANMA SONRASI KOCASININ SOYADINI TAŞIMASINA ETKİSİ
Ahu SUMBAS Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm
Ali Ersoy Kontacı Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri
Ali İbrahim Akkutay ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN ONURUNUN KORUNMASI VE KADIN HAKLARI
ARZU AHSEN MEDAR KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAKIŞ AÇISIYLA SÜRESİZ YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Aslı Öztürk Terzi ALTHUSSER'İN İDEOLOJİ KURAMI ÇERÇEVESİNDEN KADIN KİMLİĞİNİ DÜŞÜNMEK
Ayhan Tekinsoy KAMU GÖREVİNE ATANMADA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNDEN POZİTİF AYRIMCILIĞA: DÜZENLEYİCİ KURULLARDA KADIN ÜYELER
Aylin Armağan Tampon Vergisi: Mali Feminizm Üzerine Bir İnceleme
Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ TÜRKİYE'DE KADIN DERNEKLERİ VE SİYASAL EŞİTLİK MÜCADELESİ
Ayşe Dilşad Keskin Tüp Bebek Tedavisinde Yanlış Embriyo Naklinin Soybağı Bakımından Hukuki Sonuçları
Ayşe EDİZ-Şenol ALTAN Medyada Ele Alınan Kadına Yönelik Şiddet
-Üniversite Öğrencileri İçin Bir Alan Çalışması-
Ayşe NUHOĞLU İstanbul Sözleşmesi ve Cinsel Suçlar
Ayşegül Dalkır Kahveci 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddeti Önlemedeki Rolü
AYŞENUR ŞAHİN CANER DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABINDA KADIN
Azime Ayça KAHRAMAN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN CİNSEL VE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ SUÇLARA YAKLAŞIMI
Bahar Öcal Apaydın - Volkan Maviş Türkiye'de Çocuk Yaşta Evlilikleri Önlemek: Hukuki Düzenlemelerin Kız Çocuklarını Korumak Bakımından Yetersizliği
Bahar ÜNLÜER Kadın ve evlilik mal rejimleri uygulaması
Başak BASOGLU KAPANCI İŞYERİNDE KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELEDE MEDENİ HUKUK KURALLARININ ROLÜ
Berat Lale AKKUTAY Uluslararası İnsancıl Hukukta Kadınların Korunması
BURÇAK TATLI TİCARET HUKUKU AÇISINDAN KADIN KOOPERATİFLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Cemre Akyılmaz AMERİKAN ANAYASASI'NDA VE FEDERAL YÜKSEK MAHKEME KARARLARINDA KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ
Christina Velentza Kemer Sıkmanın Yunanistan'da Cinsiyet Eşitliği Politikalarına Etkisi: Mevzuat Ve Zorluklar
Damla Akkaya Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarında Kadının Yeri: Teori v. Uygulama
Demet Aslı Caltekin FEMİNİZMİN LOKALLEŞME SÜRECİ
Dilara Ağaoğlu Canay FAHİŞELİK: ESARET/ÖZGÜRLÜK GERİLİMİNDE BİR KADINLIK HALİ (BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME)
Dilşat YILMAZ İDARE HUKUKU BAKIMINDAN ŞİDDET MAĞDURU KADININ BARINDIRILMASI SÜRECİ VE "KADIN KONUKEVLERİ"NE İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER
Duygu MERKİ ÇOKSEZEN Fuhuş ve Genel Kadın
Duygu Özge OĞUZ Uluslararası Boyut - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Eda Manav- Canan erdoğan İŞ HUKUKUNDA ANALIĞIN KORUNMASI
Elif Baydemir "ENGELLİ KADIN"LARIN HAKLARI
Emine Tuncay Kaplan Kadın İşçilerin Çalışması Yasak İşler ile Çalışma Süresine İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
Ercan Geçgin Genç Kadın Akademisyenlerin Maruz Kaldığı Sembolik Şiddet ve Mobbing Örüntüleri: Ankara Örneği
Esra KAŞAK Ailenin Korunması İhtiyacı Karşısında Ticari Hayatın Gerekleri
Esra Tekin İNSAN TİCARETİ MAĞDURU KADINLARIN TÜRKİYE'DE İKAMETİ
Ezgi Çırak Töre Saikiyle İşlenen Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Yargıtay Kararlarındaki Değişim Üzerine Bir İnceleme
Fahri Erdem Kaşak Kadına Şiddetin Medenî Hukuk Alanında Doğurduğu Sonuçlar
Fatma Betül Damar Çıtak Sözlükler ve Dilde Cinsiyetçilik: Bir İdarî Davanın Düşündürdükleri
Fatma Süzgün ŞAHİN ÜNVER Kutsal Mekânlar ve Kadın: Kadınlar Camide Hareketinin Düşündürdükleri
Fikriye Ceren Sadioğlu Evlilik Dışı Hayat Ortaklığı Sona Eren Kadının Mali Hakları
Gergana Kozarova The Legal And Social Status of Women in Germany And Bulgaria - at Work, in Society and in The Family. Equality And Discrimination
Gonca Bayraktar Durgun-Nuran Belet KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE "SIĞINMAEVİ" SONRASI DESTEK MEKANİZMALARI
Gül AKYILMAZ OSMANLI HUKUKUNDA ÇOCUK EVLİLİKLERİ
Gülce Gümüşlü Tunçağıl AİLE İKAMET İZNİ VE KADIN EŞİN DURUMU
Gülden Çamurcuoğlu PEMBE TACİZ: KADININ KADINA UYGULADIĞI MOBBING
Gülşah Vardar Hamamcıoğlu YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI GEREKEN BİR HÜKÜM OLARAK OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA VE PEK ÖNEMLİ BİR SEBEPLE EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ (TMK m. 124/II)
HAKAN HASIRCI İFLÂSIN NAFAKA ALACAKLARINA ETKİSİ
Hale Akdağ Menstrüasyon ve Suç
Halim Alperen Çıtak PANTHÉON'DA BİR KADIN: SIMONE VEIL
HASİBE SENA AKKIŞLA 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ MADDİ YARDIM HÜKMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hatice Duygu ÖZER Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Verilen Tedbir Kararlarının İş Hukukuna Yansımaları
Hayrunnisa Öz demir AİLE KONUTU VE KİRA SÖZLEŞMELERİ İLİŞKİLERİ
Hilal Albal Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Cinsiyet Eşitliği
Huriye Reyhan Demircioğlu VELAYETİN İÇERDİĞİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE BOŞANMA SONRASI ORTAK VELAYETİN İŞLEVSELLİĞİ
İpek Güvenç Evlilik Birliği İçinde Gebeliğin Sona Erdirilmesi
Iris Kristjansdottir Gender-Based Approach To Crises And Conflicts
Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN Kadının İş Gücüne ve Ekonomik Kalkınmaya Katkısı
Işıl Tekdoğan Bahçıvancı Taşıyıcı Anneliğin Milletlerarası Özel Hukuk Boyutu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme
İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Korunmasında Sine Qua Non Bir İlke: Kadınların Spesifik Hak Öznesi Olarak Tanınması
Kadir ARICI Türk Hukukunda Kız Çocuklarının Sosyal Güvenliği
Kamile Türkoğlu Üstün KADININ EV İÇİ BAKIM EMEĞİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA KREŞ HAKKI
Kasım Tatlılıoğlu ŞİDDETE GÖREN KADINLARDA GÖRÜLEN MUHTEMEL TRAVMALAR: BİR META- ANALİZ ÇALIŞMA
Lâle AYHAN İZMİRLİ HABITUAL RESIDENCE OF THE INFANT IN THE CONTEXT OF CONVENTION ON CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
Levent Börü AİLE ARABULUCULUĞU KONUSUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
Lutz Peschke-ing Internet Mothers: A Study of Blogging Women Between Acceptance and Rejection
M. Kemal ÖKTEM-Uğur SADİOĞLU Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği
Murat Buğra Tahtalı PROTECTION DUTY OF WOMEN'S RİGHTS TO LIFE IN TERMS OF ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT IN TURKISH LEGAL SYSTEM
Mehmet Celebi CAN KADIN GİRİŞİMCİ SİGORTASI
Mehtap Yücel Bodur Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Meliha Sermin Paksoy TERK SEBEBİNE DAYALI BOŞANMADA YARGITAY TARAFINDAN KADINLAR LEHİNE GELİŞTİRİLEN İÇTİHAT
Merve Alçık KADININ SİYASAL HAYATA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN HUKUKİ BİR ÇÖZÜM: CİNSİYET KOTASI
Meryem ALZAD  SURİYE YASALARINDA KADIN HAKLARI
Mustafa Şahin EVLİLİĞİN İDARİ YOLDAN SONA ERDİRİLMESİ
Müge Ürem Taşıyıcı Annelikte Soybağı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Konuya Yaklaşımı
Nagehan Çakır MEDENİ HUKUKTA KADINLARIN DURUMU
Natalia Charalampidou Natalia Charalampidou Adjunct Instructor for International Energy and Environmental Law Democritus University of Thrace (Greece)
Nazlı Kübra ÇELİK Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması: Vergi Suçları?
Nezahat Demiray KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ANAYASA YARGISI
Nurhayat Özcan DIŞLAYICI LAİKLİKTEN PASİF LAİKLİĞE: ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARI IŞIĞINDA ÇALIŞAN KADININ DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
Omca Özdemir Siyasal Liberalizmin Kamusal-Özel Alan Ayrımı Karşısında Kadınların Demokratik Katılımı Sorunu
Ozancan Belci ULUSAL YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA PSİKOLOJİK TACİZİN İSPATINA İLİŞKİN İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgem Tuğçe GÜMÜŞ BOYACI SAĞLIK HAKKI VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI KAPSAMINDA KADIN CEZAEVLERİNDE MENSTRÜEL HİJYEN ÜRÜNLERİNE ERİŞİM
Özgür Küçüktaşdemir KADIN CİNAYETLERİNİ (FEMICIDE) ÖNLEMEDE ZORLAYICI TAHAKKÜM (COERCIVE CONTROL) KAVRAMININ ÖNEMİ VE ALINABİLECEK HUKUKSAL TEDBİRLER
ÖZKAN ÖZYAKIŞIR YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA "DÜĞÜN TAKILARI"
Özlem Tüzüner Müftülerin Evlendirme Memurları Arasına Katılması Hakkında Güncel Hukukî Gelişmeler ve Öneriler
Pelin Karaaslan HUKUK CİNSİYETÇİ REKLAMLARA MÜDAHALE ETMELİ MİDİR?
Saleh Alshadli The Legal Contribution of Women in The transitional Constitution in Libya
Seda Kalem Toplumsal Cinsiyet ve Yargı: Türkiye'de Kadın Hakim Olmak
Seldag Günes Peschke HUKUK FAKÜLTELERİNDE "KADIN VE HUKUK" DERSİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
Selin Sert Sütçü 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE AİLE KONUTU ŞERHİ VE KADININ AİLE KONUTU ŞERHİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI MESELESİ
Seray Karlav Gemi Adamı Tanımının Kanuna Yansımaları
Serdar Ünver ROMA HUKUKUNDA VE ANTİK ROMA TOPLUMUNDA KADIN
SEZİN VURAL Köleleştirme ve İnsan Ticareti: Roma Statüsü Bağlamında Bir Değerlendirme
Sibel ATAN - Murat ATAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI
Süheyla Suzan Gökalp Alıca KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ'NİN DENETİM MEKANİZMASI
Sümeyra Nur YILDIRIM GİRGİN KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ KOMİTESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU
Sümeyye Hilal Üçüncü GEÇMİŞTEN BUGÜNE MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA KADININ STATÜSÜ ÖZET
Şafak Parlak Börü ORTAK VELAYET
Şebnem Akipek Öcal II. KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETİ
Tahsin KULA Toplumsal Gelişim ve Dönüşümde Kadının Yeri
Tuğba Gücenmez İŞLEVSELCİ YAKLAŞIM ÜZERİNDEN KADIN YOKSULLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuğşat Güzeloğlu (ZARARLI GELENEKSEL UYGULAMALAR-MEDYADA KADIN İSTİSMARI)MEDYA İLE "ÖTEKİ"LEŞTİRELEN KADIN

Ufuk Tekin CİNSİYETE DAYALI ÜCRET AYRIMCILIĞININ HAKSIZ REKABET HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Uluğ İlve Yücesoy AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DEKİ KADINLARIN ŞİDDET KARŞISINDAKİ KONUMU
Yağmur Şahin SÖZDE "NAMUS" KAVRAMI: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE TÜRK CEZA KANUNU KARŞILAŞTIRILMASI
Yaşar Salihpaşaoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Aile Hayatına Yüklediği Anlamın Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi
Yelda YARDIMCI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN KADINA ETKİSİ
Yonca ALTINDAL Politikanın 'Sus Payı'nın Özneleri Olarak Kadınlar
Zafer Kahraman YOKSULLUK NAFAKASI HAKKINDAKİ GÜNCEL MESELELERİN KADIN HAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zehra KARAKUŞ IŞIK DEFANSIF TIP ÖRNEĞİ OLARAK SEZARYEN İLE DOĞUM VE KADININ DOĞUM YÖNTEMİNİ SEÇME HAKKI
Zerrin Savaşan ULUSLARARASI İKİLİM DEĞİŞİKLİĞİ REJİMİ VE TÜRKİYE CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ ROLÜNÜ YENİDEN DÜŞÜNMEK KURBAN? SAVAŞÇI? LİDER?
Zeynep Bahadır AİLE ARABULUCULUĞUNU BEKLEYEN USÛLÎ SORUNLAR
Zeynep Karaer Güçlü MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ, GÖÇ VE CEZA HUKUKU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Zeynep Müftüoğlu -Ebru Açık Turğuter "KADININ EV İÇİ EMEĞİNİN GÖRÜNMEZLİĞİ" SORUNUNUN SOSYOLOJİK VE HUKUKİ ALT YAPISINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM VE KAMU HARCAMALARI PERSPEKTİFİNDEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Zeynep Sati Yalçın ABDULLAH OĞUZ TARAFINDAN SİNEMAYA AKTARILAN "MUTLULUK" FİLMİNDE KİŞİSEL BİR TÖRE SORGULAMASI
Zübeyde AKSAY YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK TAZMİNATI VE EŞİTLİK İLKESİ
ÖNCEKİ SEMPOZYUM İÇİN TIKLAYINIZ