BİLDİRİ ÖZETLERİ

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA AİLE KONUTU ŞERHİ VE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR TÜRK HUKUKUNDA EŞLER ARASINDAKİ YASAL MAL REJİMİNİN KADIN
HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Ali İbrahim AKKUTAY İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN POZİTİVİST YÖNÜNÜ OLUŞTURAN İLGİLİ ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN FEMİNİST YAKLAŞIMA ETKİSİ
Öğr. Gör. Aslı ÖZTÜRK TERZİ MEDYADA KİMLİK İNŞASI: KADININ KİMLİĞİNİN SUNUMU
Arş Gör. Ayla Kaya MEDYADA KADIN FİGÜRÜ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER
Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA: KADINLARIN TELEVİZYON HABERLERİNDE
YER ALMA BİÇİMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe EDİZ - Prof. Dr. Şenol ALTAN TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Arş. Gör. Ayşe Merve BELGE KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ
(CEDAW) ÇERÇEVESİNDE İDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Avukat Başak Elmacı FEMİNİZM AKIMI VE TÜRKİYE'DEKİ YANSIMALARI
Arş. Gör. Berna YÜRÜT TANZİMAT SONRASI OSMANLI KADIN HAREKETİ VE HUKUKİ TALEPLERİ
Av. Buket VURGEÇ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINDA CİNSEL KİMLİK VE
CİNSEL YÖNELİM
Arş. Gör. Burak Memiş SOSYAL MEDYA, KADIN VE CİNSEL TACİZ
Arş. Gör. Burcu ERDİNÇ KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK KADINLARIN ÖZGÜRCE ÇALIŞMA ve TOPLUM HAYATINA KATILMALARINDA
FARKLI BİR BOYUT: KIRSALDA KADIN KOOPERATİFLERİ
Cemre Belçim Gölbaşı MEDYADA KADINI TANIMLAMANIN YOLLARI: TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ
DAYATMALAR
Dilara Ağaoğlu Canay KADIN SUÇLULUĞU
Arş. Gör. Dilara Buket Tatar TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA BARBIE'NİN DÖNÜŞÜMÜ
Av. Dilara YAMAN TEMSİL ÖNEMLİDİR: TÜRKİYE'DEKİ TELEVİZYON REKLAMLARINDA
KADINLARIN TEMSİLİ
Yrd. Doç. Dr. Dilek Dulay Yangın İŞ SÖZLEŞMESİNİN AİLEVİ SEBEPLERLE FESHİNE İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI
ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Arş. Gör. Elif Gül YILMAZLAR YARGI KARARLARINDA HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASININ TOPLUMSAL
CİNSİYET ALGISI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR KADININ ŞİDDET NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNİ VE NAFAKA
Arş. Gör. Emine KABAK YÜCE TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞININ AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ KARARLARINA YANSIMASI
Esra Gençer Özdemir ŞİDDET MAĞDURUNUN VE ŞİDDET UYGULAYANIN AVUKAT HAKKI:
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE ULUSAL MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Evra Çetin ÇALIŞMA YAŞAMINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
VE EBEVEYN İZNİ HAKKI
Arş Gör. Ezgi Çırak REKLAMLARDA METALAŞTIRILAN KADIN İMGESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET
KAVRAMI
Dr. Fahri Gökçen TANER 6545 SAYILI KANUN CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARINA NE
GETİRDİ? NE GETİREBİLİRDİ?
Dr. Fahriye EMGİLİ SAVAŞIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOSNA'DA KADIN OLMAK
Arş Gör. F. Betül DAMAR ÇITAK KADININ SOYADI MESELESİ: YÜKSEK MAHKEME KARARLARI ÇERÇEVESİNDE
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Dr. Fatma Süzgün Şahin FEMİNİST HUKUK TEORİSİNDE METODOLOJİ
Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER (ÇOCUK GELİNLER) SORUNU VE TÜRK CEZA
HUKUKU
Arş. Gör. Fikriye Ceren SADİOĞLU 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNDE
EŞİN RIZASI
Yrd. Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA ANA İLE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DÜZENLEYEN
MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun DEMOKRATİK VATANDAŞLIK, SİYASAL KATILMA VE KADIN TEMSİLİ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU FEMİNİST ULUSLARARASI HUKUK VE GÖÇ
Prof. Dr. Gül Akyılmaz OSMANLI DEVLETİ'NDE KADINLARIN MÜLKİYET HAKLARI VE
KARŞILAŞTIKLARI HUKUKİ SORUNLAR
Gülce Mutoğlu Kılavuz ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA CEZA DAVALARINDA AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİ VE KURUMSAL ÖRGÜTLERİN KAMU DAVASINA KATILMA TALEPLERİ
Dr. Gürkan Ateş YOKSUL KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK MİKRO
KREDİ UYGULAMASI VE ELEŞTİRİSİ
Arş Gör. Hakkı Mert DOĞU SPOR VE SPOR HUKUKUNDA KADININ YERİ
Arş. Gör. Halim Alperen Çıtak TANZİMAT SONRASI OSMANLI İDARESİNDE KADINLARIN İSTİHDAMI
Doç. Dr Hande Şahin TERSTEN BİR OKUMA: TÜRKİYE'DE KADIN SUÇLULUĞUNUN ANLAŞILMASINDA
BİR ETKEN OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞEN DOĞRAMACI EŞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KADININ EKONOMİK DURUMU
Yrd. Doç. Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU CUMHURİYET DÖNEMİNİN İKİ MEDENÎ KANUNUNDA TÜRK KADINININ
STATÜSÜ
Av. Hülya Aksakal YARGITAY KARARLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ "ERKEKLER
LEHİNE İŞLEYEN HAKSIZ TAHRİK KURUMU"
Doç. Dr. İbrahim ERMENEK AİLE HUKUKU ALANINDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİNİN
UYGULANMASINA DAİR BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN - Dr. Elif YILMAZ FURTUNA FEMİNİST İKTİSAT BAĞLAMINDA CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME
Prof. Dr. Kadir Arıcı TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ANNELERİN KORUNMASI
Arş. Gör. Kadir Can ÖZEL 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA KADINI KORUYAN
HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA KADIN İŞÇİLERİN DURUMU
Arş. Gör. Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE VE YÜKSELMEDE
KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANMASI
Av. Kardelen Yılmaz MEDYADA TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ ROLÜ
Yrd. Doç. Dr. Levent Börü KADINA KARŞI ŞIDDETTE ARABULUCULUK KURUMUNA İLIŞKIN BAZI
DEĞERLENDIRMELER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelebi Can - Arş. Gör. Esra Kaşak ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİMİNDE
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN
SAĞLANMASI BAKIMINDAN ZORUNLU KOTA UYGULAMASI
Doç. Dr. Metin İKİZLER KADININ ÇOCUK İSTEMEME/ÇOCUĞU İSTEMEME HAKKI VAR MIDIR?
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN TÜRK AİLE HUKUKUNDA ANNE İLE SOYBAĞININ KURULMASI
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA YARGITAY'IN KADINA BAKIŞI
Yrd. Doç. Dr. R. Nimet ÖZBEK SURİYELİ KADINLARIN EVLENMELERİ
Dr. Nuran BELET İŞ VE AİLE YAŞAMININ UYUMLAŞTIRILMASI ve KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ
Av. Özge ÖZŞAYLAN İŞ HUKUKU KAPSAMINDA KADINLARA TANINAN HAKLAR ÇALIŞMA HAYATI
İÇİN FIRSAT MI ENGEL Mİ?
Arş Gör. Özgem Tuğçe GÜMÜŞ ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNİN GELİŞİM SÜRECİNDE
KADININ YERİ
Özlem Demirok UÇAL - Esra Gençer ÖZDEMİR CİNSEL ŞİDDET MAĞDURUNUN AVUKAT HAKKI HAYAT KURTARIR MI?
SAADET KÖSEOĞLU - OĞUZHAN ALİŞİR
MERVE BOYACI - ESMA KIRCA
ERKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK
TUTUM ÖLÇEĞİ
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE - Arş. Gör. Burcu Bahar ÇATALOĞLU TÜRK MEDENİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE EVLİ KADININ SOYADI
VE
FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI
Arş. Gör. Serdar ÜNVER KADINLARIN PARLAMENTOLARDA TEMSİLİ VE CİNSİYET TEMELLİ KOTALAR
Doç. Dr. Sibel ATAN - Doç. Dr. Murat ATAN ŞİDDETİN KADIN İSTİHDAMINDA YARATTIĞI ETKİLER
Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL VE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI
Av. Süreyya Turan ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Yrd. Doç. Dr. Şafak Parlak BÖRÜ KADININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
VE
TÜRKİYENİN KONUMU
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL BOŞANMANIN KADIN BAKIMINDAN SONUÇLARI
Dr. Şengül ALTAN ARSLAN HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KADIN SORUNUNA YAKLAŞIM
Prof. Dr. E. Tuncay Senyen KAPLAN CİNSİYET AYRIMCILIĞI
Tülay DEMİR - Gamze KÜÇÜKOBA DİNİ NİKÂHLI BİRLİKTELİKLERDE KADININ HAKLARI: AVRUPA İNSAN
HAKLARI MAHKEMESİ ŞERİFE YİĞİT/TÜRKİYE DAVASI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Av. Uluğ İlve YÜCESOY İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE YENİ BİR ALAN; KADINA ŞİDDET İLE
MÜCADELE
Yrd. Doç. Dr. Vehbi Umut ERKAN TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KADININ
EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARI
- ÇALIŞMA YAŞAMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE MOBBİNG
Yusuf Çözeli BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ'NÜN KADIN HAKLARINA İLİŞKİN İNSAN
HAKLARI BELGELERİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Dönmez BOŞANMA DAVASINDA VE DAVA SONRASINDA ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU
Arş Gör. Zeynep Hazar AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA POZİTİF
YÜKÜMLÜLÜKLER VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
   
ÖNCEKİ SEMPOZYUM İÇİN TIKLAYINIZ